Global media centre

Blue global technology background with the planet Earth map
  • Mais Kurbanov
  • Vietchislav Nikolaevic Siselin

Globalni mediji predstavljaju deo opšteg procesa ekspanzije i širenja globalnih korporativnih sistema. Pojava istinskog globalnog medijskog sistema odražava globalizaciju tržišne ekonomije uopšte. Prva značajnija forma globalnih medija osnovanih tokom XIX-tog veka bile su telegrafske novinske agencije koje su proizvodile i distribuirale vesti stranim novinskim kućama. Dve nove medijske tehnologije – film i radio doprinele su razvoju globalnih medija u prvoj polovini 20. veka. Filmska industrija je bila prva medijska industrija u službi pravog globalnog tržišta.

Ideja MIKRUS BALKAN SISTEMA je da kroz ovaj Centar, između ostalog putem You Tube kanala, pruža ljudima bitne informacije koje im omogućavaju da brzo i efikasno ulaze u borbu sa svakodnevnicom, na svakom planu, kako privatno tako i poslovno.

Postojanje ovakvog centra je nužnost vremena u kojem živimo.

Translate »