MIKRUS Business Committee

MIKRUS Business Committe predstavlja skup uticajnih poslovnih ljudi okupljenih oko programa i projekata za finansijsku budućnost regiona Balkana i šire. U pitanju su ljudi koji su svoje ambicije kada je biznis u pitanju uglavnom ostvarili, I sada žele da se posvete prosperitetu širih narodnih masa.

Oduvek je udruživanje najuticajnijih imalo presudan značaj. Uglavnom sa lošim posledicama po čovečanstvo, čemu smo svedoci. Ovo je upravo pokušaj da se pokaže da može I drugačije. Da je nužno činiti i dobro za širu populaciju.

Translate »