Tako je govorio Tesla

“Човек би требао чинити добро до исцрпљености, треба ужаснути универзум добротом, док смо ужаснути количином зла у свету. Треба учинити добро до границе глупости. И изван тога! И кад нема разлога, треба чинити и добро. Треба намерно, сваког дана, неко истопити Универзум треба да буде збуњен. Добро би требало да се учини чак и кад се добро не врати добром. Требало би да, упркос свему што би требало, јер је то једина ствар и зато што ништа нема смисла. Једини ударац глупостима је добро. помислимо да чинити добро нема смисла. Само бесмислено добро ми мирише на неко значење. Савршено, чисто добро, без икаквог смисла. “

Никола Тесла

Translate »